FleetRoute – Route Optimisation Software – Clients

FleetRoute™ Müşterilerinin sınıflandırılması şöyle yapılabilir:

Yönetimsel

FleetRoute™ müşteri yapıları/yönetimleri şöyle listelenebilir:

 • Yerel hükümetler, konseyler ve belediyeler
 • Özel şirketler ve kurumlar
 • Kamu hizmetleri
 • Federal ve bölgesel devlet kurumları

Bu tür kurumlar, hizmet verdikleri insan sayısı birkaç binlerden birkaç milyona ulaşan rotaları oluşturmak ve onları güncellemek için FleetRoute™u kullanmaktadırlar.

Endüstriler

FleetRoute™ aşağıda listelenen endüstrilerde ve rotalama uygulamalarında kullanılmaktadır:

 • Atık ve Geridönüşüm
 • Ev atıkları ve çöp toplama
 • Ev atıkları geridönüşümü, yeşil atık and organik atık toplama
 • Ticari atık toplama
 • Büyük hacimli atık toplama
 • Topluluk geri dönüşüm merkezleri toplama
 • Sokak çalışmaları ve public works
 • Çöp kutusu toplama
 • Sokak temizliği
 • Kumlama
 • Kar temizleme
 • Yol bakımları
 • Yol yazıları analizi
 • Sayaç okuma
 • Sürüş rotası
 • Yürüme rotası
 • Otamatik sayaç okuma (OSO) rotası
 • Döngü dengeleme
 • Yerel ve pota dağıtımı
 • Kapı kapı dağıtım
 • Biriktirme kutuları toplama
 • İletim ve dağıtım noktaları
 • Hizmet Endüstrileri
 • Otamatik satış makinası doldorma
 • Taşınabilir tuvalet hizmetleri
 • Okullar ve Sosyal Hizmetler
 • Okul servisi rotası
 • Ev sağlığı rotası
 • Seyyar yemekler
 • Polis ve Kanu Koruma
 • Park etme sayacı rotası
 • Polis devriye rotası
 • İncelemeler
 • Kaldırım yönetim incelemeleri
 • Yo işaretleme ve video incelemeleri
 • Ev incelemeleri

Çalışma Bölgeleri

FleetRoute™ ürünleri ve ölçüm birimleri uluslararası standartlara uygundur ve dünyanın hemen her yerinde kullanılabilir. Mevcut FleetRoute™ kullanıcılarının olduğu ülkeler

 • Kanada
 • İngiltere
 • Kuzey İrlanda
 • Portekiz
 • İskoçya
 • ABD
 • Galler

CIVIX L.L.C. # +49-761-285-3872 # info@fleetroute.com