Σχετικά με εμάς

Για πάνω από μία δεκαετία, εμείς στη CIVIX προσπαθούμε να εντοπίζουμε νέες προκλήσεις βελτιστοποίησης διαδρομής και να εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους για την επίλυσή τους. Αυτή η προσέγγιση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του FleetRoute™: η επιθυμία να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό βελτιστοποίησης της διαδρομής που μπορεί να διαχειριστεί όσο το δυνατό περισσότερους λειτουργικούς περιορισμούς ώστε να παράγει αποδοτικές και χρήσιμες διαδρομές στον πραγματικό κόσμο.

Ένα μέρος της επιτυχίας αυτής της προσέγγισης οφείλεται στην εντατική ενασχόλησή μας με τα έργα των πελατών και των εταίρων μας σε διάφορα μέρη του κόσμου, γεγονός που μας παρέχει μία επισκόπηση των βέλτιστων και πιο σύγχρονων πρακτικών που εφαρμόζονται σε λειτουργίες δρομολόγησης σε διάφορες βιομηχανίες, χώρες και πολιτισμούς. Το γεγονός αυτό μας δίνει, επίσης, μία σαφή εικόνα για τις απαιτήσεις παραγωγής χρήσιμων διαδρομών, γνώση την οποία εισάγουμε απευθείας στο FleetRoute™ ώστε να κάνουμε τα αποτελέσματά του καλύτερα και όσο το δυνατόν πιο εφαρμόσιμα.

Εκτός από το στόχο μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τους πόρους τους με τον πιο αποτελεσματικό και οικολογικό τρόπο, έχουμε, επίσης, τον ίδιο στόχο για την εταιρεία μας. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, η CIVIX τοποθέτησε τα γραφεία της στην πρότυπη αειφόρο συνοικία Vauban στην πράσινη πόλη του Freiburg στη Γερμανία, την οποία η Ακαδημία Πολεοδομίας ψήφισε ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα για το Έτος 2010. Αυτή η τοποθεσία επιτρέπει στους υπαλλήλους μας να έχουν ένα χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Από την άλλη, το να ζούμε και να εργαζόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον μας εμπνέει να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν το δικό τους οικολογικό αποτύπωμα ακόμα περισσότερο.


CIVIX L.L.C. # +49-761-285-3872 # info@fleetroute.com