Στρατηγικοί Συνεργάτες της CIVIX

Οι διεθνείς συνεργάτες μας είναι ειδικοί στη διαχείριση αποβλήτων, τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές βιομηχανίες.

c2 C2Logix
Routing Consultants, USA
www.c2logix.com
gbb GBB
Waste Management
Consultants, USA
www.gbbinc.com
slr Eunomia
Environmental and
Waste Consultants, UK
www.eunomia.co.uk
vtm VTM
Transportation Consultants,
Portugal
www.vtm.pt

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν είστε σύμβουλος ή πάροχος τεχνολογίας ώστε να συζητήσουμε πιθανότητες συνεργασίας.


CIVIX L.L.C. # +49-761-285-3872 # info@fleetroute.com